Begravningsplatser

 

Här hittar du Korsholms kyrkliga samfällighets alla gravgårdar.

Kontakta begravningsenheten (Ann-Katrin Svenns) för att ordna med

  • gravplats
  • och eventuell gravskötsel

Kontakta församlingarnas kanslier för att komma överens om

  • tid och plats för jordfästning och minnesstund

Församlingskansliet underrättar präst, kantor och kyrkvaktmästare och bokar församlingsutrymme för minnesstunden om man önskar. Så långt som möjligt strävar vi efter att beakta de anhörigas önskemål.