Begravningsenheten

 

Begravningsenhetens kontor finns på Adelcrantzgränd 1, 65380 Gamla Vasa.

Vi betjänar må-to kl 9-13.30 och fre kl 9-12.

Telefon: 040-3566398

Epost: begravningsenheten.korsholm@evl.fi

 

Korsholms kyrkliga samfällighet ansvarar för gravtjänster inom samfällighetens församlingar. Praktiska arrangemang och bokningar för begravningar görs via begravningsenheten där du kan komma överens om följande ärenden:

  • tidpunkt och plats för begravningen och minnesstunden
  • gravplats och en möjlig visning av gravplatsen
  • bokning av präst och kantor
  • gravskötselavtal (alla gravskötselavtal skall beställas senast 31.5)