Begravningsplatser

 

Här hittar du Korsholms kyrkliga samfällighets alla gravgårdar.

Kontakta begravningsenheten (Emma Ahlskog tel. 040-3566 398 / emma.ahlskog@evl.fi) för att ordna med

  • gravplats
  • och eventuell gravskötsel
  • tid och plats för jordfästning och minnesstund

Emma underrättar präst, kantor och kyrkvaktmästare och bokar församlingsutrymme för minnesstunden om man önskar. Så långt som möjligt strävar vi efter att beakta de anhörigas önskemål.