Begravningsplatser

 

Här hittar du Korsholms kyrkliga samfällighets alla gravgårdar.

Kontakta begravningsenheten (Ann-Katrin Svenns) för att ordna med

  • gravplats
  • och eventuell gravskötsel
  • tid och plats för jordfästning och minnesstund

Ann-Katrin underrättar präst, kantor och kyrkvaktmästare och bokar församlingsutrymme för minnesstunden om man önskar. Så långt som möjligt strävar vi efter att beakta de anhörigas önskemål.