Begravningstjänster och gravskötsel

 

Korsholms kyrkliga samfällighet ansvarar för gravtjänster inom samfällighetens församlingar. Praktiska arrangemang och bokningar för begravningar görs via begravningsenheten (som finns i Gamla Vasa) där du kan komma överens om följande ärenden:

  • tidpunkt och plats för begravningen och minnesstunden
  • gravplats och en möjlig visning av gravplatsen
  • bokning av präst och kantor
  • gravskötselavtal - alla gravskötselavtal (skall göras senast 31.5.)

Begravningsenheten, med Ann-Katrin Svenns nås per tfn 040 356 6398 eller e-post: fornamn.efternamn@evl.fi.

Öppethållningstiderna är 9-14 måndag-fredag.

 

Gravskötsel