Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet är Korsholms kyrkliga samfällighets högsta förvaltnings- och verkställande organ. Gemensamma kyrkorådet leder samfällighetens förvaltning, förbereder ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige samt verkställer och övervakar lagligheten i gemensamma kyrkofullmäktiges beslut. Som gemensamma kyrkorådets ordförande fungerar Jari Friman (Kyrkoherde i Korsholms finska församling). Borgå domkapitel utser ordförande för två år. Gemensamma kyrkorådet väljer en lekman till vice ordförande.

Gemensamma kyrkorådets mandatperiod är två år. 

 

Gemensamma kyrkorådet 2019-2020:

Friman Jari (ordf.) (Mustasaaren suomalainen seurakunta)

Burman Alf (vice ordf.) (Kvevlax församling)

Leponen Tuula (Mustasaaren suomalainen sseurakunta)

Lygdbäck Vivan (Korsholms svenska församling)

Nystrand Lena (Replot församling)

Schöning Sanna (Mustasaaren suomalainen seurakunta)

Särs Rune (Korsholms svenska församling)

Weckström Kerstin (Solfs församling)

Åkerholm Lars-Erik (Kvevlax församling)