Protokoll

Gemensamma kyrkofullmäktige

30.11.2023, anvisning

04.10.2023, anvisning

15.05.2023

17.01.2023

Gemensamma kyrkorådet

27.03.2024, anvisning

15.02.2024, anvisning

15.11.2023, anvisning

12.10.2023, anvisning

12.09.2023, anvisning

17.08.2023

15.06.2023

10.05.2023

30.03.2023

02.02.2023

Fastighetssektionen

22.02.2024, anvisning

07.11.2023

05.09.2023

Personalsektionen

15.02.2024, anvisning

Övriga

Kyrkvaktmästare till Solf, anvisning

 

Tjänstemannabeslut

001/2024, Beviljande av deltid

002/2024, Anställning av sommararbetare