Information

Korsholms kyrkliga samfällighet

 

Korsholms kyrkliga samfällighets främsta uppgift är att sköta om ekonomiförvaltning, personalförvaltning, fastighetsförvaltning, begravningsväsendet samt övriga ärenden.

Samfälligheten är uppbyggd enligt följande:

Ekonomienheten och Begravningsenheten:

 

Besöksadress:

Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa

Kontaktuppgifter, Ekonomienheten:

Kari Harju, förvaltningschef, tel 040 4807232
Carina Kaustinen, löneräknare/bokförare, tel 040 6834300

Kontaktuppgifter, Fastighetsenheten:

Johan Nysten, chef för fastighetstjänster tfn 044 066 2841

Kontaktuppgifter, Begravningsenheten:

tfn: 040 3566398, epost: begravningsenheten.korsholm@evl.fi 

 

Till Korsholms kyrkliga samfällighet hör fem församlingar; Korsholms svenska församlingKvevlax församlingMustasaaren suomalainen seurakuntaReplots församling och Solfs församling.

Under den här sidan har vi samlat dataskyddsbeskrivningar i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning för de webbplatser som använder plattformen Klockaren och för webbtjänsten evl.fi.

Klockaren – webbpublikationssystem för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Evl.fi-webbtjänstens medborgarrespons

Elektronisk beställning av ämbetsbevis

 

Korsholms kyrka på vintern