Berndt Berg

Vikarierande kyrkoherde
(044) 0500564
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot


Robert Kronqvist

Ungdomsarbetsledare
0443809229
prästgårdsvägen 9
65800 ReplotEmma Södergård

Byråsekreterare
Pastorskansliet öppet tisdag kl. 14-16, torsdag kl. 14-16. replot.forsamling@evl.fi