Det gemensamma kansliet

Från och med den 8.1. 2024 övergår den svenskspråkiga kanslifunktionen från församlingarna till samfälligheten.

Måndagar och tisdagar 9-14 och fredagar 9-12 sitter kanslisterna i Gamla Vasa och svarar på följande telefoner och mailadresser:

Maria Kallio: kanslichef 050-4440994, maria.kallio(a)evl.fi.

Tomas Lundqvist: Korsholms svenska församling, 0400 415 008, korsholms.svenska(a)evl.fi 

Emma Ahlskog-Erikslund: Kvevlax församling, 044 5462 301, kvevlax.forsamling(a)evl.fi

Susann Nabb-Vornanen: Solfs församling, 044 7708 122, solfs.forsamling(a)evl.fi

Replots församlings telefon, 044 3560 543, och epost, replot.forsamling(a)evl.fi, sköts också från kansliet i Gamla Vasa måndag, tisdag och fredag enligt tidpunkterna ovan.

 

Onsdagar och torsdagar arbetar kanslisterna i varsin lokalförsamling.

Samma telefonnummer och epostadresser som ovan gäller även dessa dagar, men öppethållningstiderna kan variera. Vänligen se din lokala församlings hemsidor för närmare information.