Ekonomikontoret

 

Ekonomikontoret sköter samfällighetens förvaltning och ekonomin åt alla fem församlingarna. Ekonomiförvaltningen innefattar löneräkning, fakturering, betalningar och bokföring.

Varje år görs för samfälligheten en budget och verksamhetsplan samt ett bokslut och verksamhetsberättelse. 

 

Kari Harju, förvaltningschef , tfn +358 40 480 7232

 

Carina Kaustinen är löneräknare / bokförare, tfn +358 40 683 4300

 

Dessa båda kan även nås per e-post: fornamn.efternamn@evl.fi

Ekonomikontoret i Gamla Vasa
Ekonomikontoret, Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa