Beslutsfattande

 

Gemensamma kyrkofullmäktige

 

Högsta beslutanderätt i Korsholms kyrkliga samfällighet har gemensamma kyrkofullmäktige. Medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige väljs genom direkta val. I praktiken har fullmäktige samma makt som stadsfullmäktige på den kommunala sidan. 

Mandattiden för gemensamma kyrkofullmäktige är fyra år. Nästa val hålls på hösten 2026.

Gemensamma kyrkofullmäktige i Korsholms kyrkliga samfällighet består av 31 folkvalda medlemmar. Ordförande valdes på organets första sammanträde och på samma sammanträde valdes även medlemmarna i gemensamma kyrkorådet. Kyrkoherdarna och de ledande tjänstemännen på ekonomikontoret har närvaro- och yttranderätt. 

Indelningen är följande:

Korsholms svenska församling: 10 platser

Kerstin Lång, Peter Back, Jonas Wikström, Mikael Fredman, Ann-Marie Granholm, Anna-Karin Lärka, Henrik Ingo, Rune Särs, Yngve Lithén, Marcus Beijar.

Kvevlax församling: 6 platser

Alf Burman, Håkan Granberg, Lars-Erik Åkerholm, Maj-Lis Backman, Sara Holms, Lars Tammelin.

Replots församling: 4 platser

Lena Gammelgård, Niklas Lindvik, Lena Nystrand, Maria Åbacka-Ilola.

Solfs församling: 4 platser

Hans Engelholm, Solveig Pått, Monica Asplund, Christer Bjon.

Mustasaaren suomalainen seurakunta: 7 platser

Martin Ahlskog, Sanna Schöning, Tuula Leponen, Martti Suomi, Satu Kujala, Jari Lassila, Riitu Hakala. 

 

 

Sammanträden 2023:

17.1.2023                 Presidium och GKR

25.5.2023                 Bokslut 2022

28.9.2023                 Inkomstskatteprocent

30.11.2023               Budget 2024

Gemensamma kyrkofullmäktiges protokoll

GKF 3.2.2021               GKF 23.2.2022            GKF 17.1.2023

GKF 26.5.2021             GKF 1.6.2022              GFK 25.5.2023

GKF 30.9.2021             GKF 22.9.2022

GKF 4.12.2021             GKF 1.12.2022