Beslutsfattande

 

Gemensamma kyrkofullmäktige

 

Högsta beslutanderätt i Korsholms kyrkliga samfällighet har gemensamma kyrkofullmäktige. Medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige väljs genom direkta val. I praktiken har fullmäktige samma makt som stadsfullmäktige på den kommunala sidan. 

Mandattiden för gemensamma kyrkofullmäktige är fyra år. Nästa val hålls på hösten 2022.

Gemensamma kyrkofullmäktige i Korsholms kyrkliga samfällighet består av 31 folkvalda medlemmar. Ordförande valdes på organets första sammanträde och på samma sammanträde valdes även medlemmarna i gemensamma kyrkorådet. Kyrkoherdarna och de ledande tjänstemännen på ekonomikontoret har närvaro- och yttranderätt. 

Indelningen är följande:

Korsholms svenska församling: 10 platser

Back Peter, Lithén Per-Henrik, Lygdbäck Vivan, Löfvik Kaj, Mattlar Mikaela, Pursiainen Ossi (ordförande), Rönnblom Markus, Sandvik Ann-Helén, Särs Rune och Wikström Jonas

Kvevlax församling: 6 platser

Backman Maj-Lis, Beijar Gun, Burman Alf, Melin Bjarne, Åkerholm Lars-Erik, Östman Yngve

Replots församling: 4 platser

Björkqvist Ulla-Stina, Gammelgård Lena, Nystrand Lena, Ohls Kristian

Solfs församling: 4 platser

Bjon Christer, Tallgård Inger, Wester Ragnvald, von Essen Mats

Mustasaaren suomalainen seurakunta: 7 platser

Jaskari Paula, Kankaanpää Satu, Leponen Tuula, Lohikoski-Ojala Leena, Schöning Sanna, Suomi Martti, Trygge Lea

 

 

Sammanträden 2022:

23.2.2022                 Avgifter 2022, tilläggsbudet och testamenten

1.6.2022                   Bokslut 2021 och Val 2022

22.9.2022                 Inkomstskatteprocent

1.12.2022                 Budget 2023

Gemensamma kyrkofullmäktiges protokoll

GKF 3.2.2021

GKF 26.5.2021

GKF 30.9.2021

GKF 4.12.2021