Beslutsfattande

 

Gemensamma kyrkofullmäktige

 

Högsta beslutanderätt i Korsholms kyrkliga samfällighet har gemensamma kyrkofullmäktige. Medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige väljs genom direkta val. I praktiken har fullmäktige samma makt som stadsfullmäktige på den kommunala sidan. 

Mandattiden för gemensamma kyrkofullmäktige är fyra år. Nästa val hålls på hösten 2022.

Gemensamma kyrkofullmäktige i Korsholms kyrkliga samfällighet består av 31 folkvalda medlemmar. Ordförande valdes på organets första sammanträde och på samma sammanträde valdes även medlemmarna i gemensamma kyrkorådet. Kyrkoherdarna och de ledande tjänstemännen på ekonomikontoret har närvaro- och yttranderätt. 

Indelningen är följande:

Korsholms svenska församling: 10 platser

Back Peter, Lithén Per-Henrik, Lygdbäck Vivan, Löfvik Kaj, Mattlar Mikaela, Pursiainen Ossi (ordförande), Rönnblom Markus, Sandvik Ann-Helén, Särs Rune och Wikström Jonas

Kvevlax församling: 6 platser

Backman Maj-Lis, Beijar Gun, Burman Alf, Melin Bjarne, Åkerholm Lars-Erik, Östman Yngve

Replots församling: 4 platser

Björkqvist Ulla-Stina, Gammelgård Lena, Nystrand Lena, Ohls Kristian

Solfs församling: 4 platser

Bjon Christer, Tallgård Inger, Wester Ragnvald, von Essen Mats

Mustasaaren suomalainen seurakunta: 7 platser

Jaskari Paula, Kankaanpää Satu, Leponen Tuula, Lohikoski-Ojala Leena, Schöning Sanna, Suomi Martti, Trygge Lea

 

 

Sammanträden 2022:

23.2.2022                 Avgifter 2022, tilläggsbudet och testamenten

1.6.2022                   Bokslut 2021 och Val 2022

22.9.2022                 Inkomstskatteprocent

1.12.2022                 Budget 2023

Gemensamma kyrkofullmäktiges protokoll

GKF 3.2.2021               GKF 23.2.2022

GKF 26.5.2021             GKF 1.6.2022

GKF 30.9.2021             GKF 22.9.2022

GKF 4.12.2021