Bokning av samfällighetens utrymmen

 

Du kan hyra samfällighetens utrymmen för t.ex. dop, bröllop, minnesstund, släktkalas eller konserter.

För kyrkans medlemmar uppbärs ingen hyra för dop, vigsel eller jordfästning, men man betalar för hyra av församlingshem (för dopkaffe, minnesstund etc.). Hyresavgifterna bestäms gemensamt i den kyrkliga samfälligheten. Alla utrymmen är alkohol, rök- och drogfria.

 

Hyra för kyrkan

Att hyra kyrkan är gratis för församlingsmedlemmar som är skrivna i Korsholms svenska, Korsholms finska, Kvevlax, Replot och Solf församlingar.

Församlingsmedlemmar utanför Korsholms kyrkliga samfällighet 90€
Medlem av befolkningsregistret 120,00€

Kontaktuppgifter:

 

Du bokar utrymmet genom att kontakta församlingssekreteraren/kanslisten i den församling vars utrymmen du vill boka. Kontaktuppgifterna hittar du här under (men också på församlingens egna hemsida).

 

Korsholms svenska församling: Byråsekreterare Susann Nabb-Vornanen, tfn 0400 415 008. Pastorskansliet är öppet må-ti, fre kl. 9-14, to kl. 9-12. Stängt på onsdagar. E-post: korsholms.svenska@evl.fi

Kvevlax församling: Byråsekreterare Janina Häggkvist, tfn 06 346 2300. Pastorskansliet är öppet ons kl 9.15-13 och fr kl. 9.15-13. E-post: kvevlax.forsamling@evl.fi

Solfs församling: Kanslist Susann Nabb-Vornanen, tfn 044 7708122. Pastorskansliet är öppet to kl. 13-16. Telefonmottagning må, ti, to och fre kl. 9-14.  Stängt på onsdagar. E-post: solfs.forsamling@evl.fi

Replot församling: Byråsekreterare Janina Häggkvist tfn 044 356 0543, Kansliet öppet ti kl. 14-16 och tors kl. 14-16. E-post: replot.forsamling@evl.fi

Mustasaaren suomalainen seurakunta: Toimistosihteeri Minna Rajamäki, puh. 044 595 9278. Kirkkoherranvirasto avoinna ti, to, pe klo 10-11.30 ja 12.30-14, ke klo 12.30-16.00, Ma suljettu. Sähköposti: mustasaaren.suomalainen@evl.fi

Korsholms kyrka

 

Smedsby församlingsgård

 

Kvevlax kyrka

 

Replot kyrka

 

Solf kyrka