Bokning av samfällighetens utrymmen

 

Du kan hyra samfällighetens utrymmen för t.ex. dop, bröllop, minnesstund, släktkalas eller konserter.

För kyrkans medlemmar uppbärs ingen hyra för dop, vigsel eller jordfästning, men man betalar för hyra av församlingshem. Församlingshem hyrs inte ut för enskilda födelsedagsfester, bröllopsfester eller konfirmationsfester. Hyresavgifterna bestäms gemensamt i den kyrkliga samfälligheten. Alla utrymmen är alkohol, rök- och drogfria.

 

 

Avgifter

Hyra av församlingshem

(Priserna gäller stort/litet församlingshem)

Minnesstund

Församlingsmedlem 82/62 €

Luth.medlem utanför samfälligheten 132/104 €

Medlem av befolkningsregistret 230/182 €

Dopkaffe

Församlingsmedlem 82/62 €

Luth.medlem utanför samfälligheten 132/104 €

Annan tillställning

Uthyrs i 4 timmars block 102/70 €

Återkommande tillställningar, timdebitering 34 €/h 

Hyra av kyrka

Hyra av kyrka vid förrättning (vigsel, begravning, dop)

Församlingsmedlem gratis

Luth.medlem utanför samfälligheten 100 €

Medlem av befolkningsregistret 130 €

Hyra av kyrka vid annan tillställning

(Priset gäller block om fyra timmar/dygnshyra)

Arrangör från Korsholm 102/306 €

Arrangör utanför Korsholm 204/612 €

Kontaktuppgifter:

 

Du bokar utrymmet genom att kontakta församlingssekreteraren/kanslisten i den församling vars utrymmen du vill boka. Kontaktuppgifterna hittar du här under (men också på församlingens egna hemsida).

 

Korsholms svenska församling: Byråsekreterare Susann Nabb-Vornanen, tfn 0400 415 008. Pastorskansliet är öppet må-ti, fre kl. 9-14, to kl. 9-12. Stängt på onsdagar. E-post: korsholms.svenska@evl.fi

Kvevlax församling: Byråsekreterare Janina Häggkvist, tfn 06 346 2300. Pastorskansliet är öppet ons kl 9.15-13 och fr kl. 9.15-13. E-post: kvevlax.forsamling@evl.fi

Solfs församling: Kanslist Susann Nabb-Vornanen, tfn 044 7708122. Pastorskansliet är öppet to kl. 13-16. Telefonmottagning må, ti, to och fre kl. 9-14.  Stängt på onsdagar. E-post: solfs.forsamling@evl.fi

Replot församling: Byråsekreterare Janina Häggkvist tfn 044 356 0543, Kansliet öppet ti kl. 14-16 och tors kl. 14-16. E-post: replot.forsamling@evl.fi

Mustasaaren suomalainen seurakunta: Toimistosihteeri Minna Rajamäki, puh. 044 595 9278. Kirkkoherranvirasto avoinna ti ja to klo 10-11.30 ja 12.30-14, pe klo 10 - 12. Sähköposti: mustasaaren.suomalainen@evl.fi

Korsholms kyrka

 

Smedsby församlingsgård

 

Kvevlax kyrka

 

Replot kyrka

 

Solf kyrka