Övriga förvaltningsorgan som finns i Korsholms kyrkliga samfällighet:

 

1) Ledningsgrupp

2) Samarbetskommission

3) Placeringsgrupp

4) Personalsektion

5) Fastighetssektion

 

Dessutom kan församlingsråden utse kommittéer eller arbetsgrupper för t.ex. byggnadsprojekt.