Fastighetstjänster

 

Johan Nysten, chef för fastighetstjänster tfn 044 066 2841

 

E-post: fornamn.efternamn@evl.fi


Nanna Berg

Städare, Korsholms svenska församling
Korsholms kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster Husmorstjänster
Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa

Sören Fant

Församlingsmästare, Solfs församling
Korsholms kyrkliga samfällighet
Vaktmästeri
Västersolfvägen 12
65450 Solf

Pia-Lena Forsman

Husmor, Kvevlax församling (tjänstledig)
Korsholms kyrkliga samfällighet
Kvevlaxvägen 7
66530 Kvevlax

Vikarierande husmor: Ulrika Ålander ika.alander@gmail.com tel. 050 532 26 54


John Haals

Fastighetsskötare, Vaktmästare, Kvevlax församling
Korsholms kyrkliga samfällighet
Vaktmästeri
Kvevlaxvägen 7
66530 Kvevlax

Barbro Lähdesmäki

Kyrkvaktmästare, Replots församling
Korsholms kyrkliga samfällighet
Vaktmästeri
Läsarted 11
65870 Björkö

Kaj Löfvik

Begravnings- och fastighetsarbetare
Korsholms kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster Begravningstjänster

Lucas Löfvik

Fastighetsskötare, Kvevlax församling
Korsholms kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster Fastighetstjänster
Biskopsholmsvägen 16-32
66530 Kvevlax

Peter Norrback

Vaktmästare, Replots församling
Korsholms kyrkliga samfällighet
Vaktmästeri
Prästgårdsvägen 9
65800 Replot

Beatrice Orre

Husmor, Solfs församling
Husmorstjänster
Västersolfvägen 12
65450 Solf

Timo-Jaakko Rautakoski

Vahtimestari, Mustasaaren suomalainen seurakunta
Korsholms kyrkliga samfällighet
Vaktmästeri
Niilontie 3
65610 Mustasaari

Gunnar Rönnkvist

tf. vaktmästare
Fastighetstjänster
Läsarted 11
65870 Björkö

Kristofer Sandin

Vaktmästare, Korsholms svenska församling
Korsholms kyrkliga samfällighet
Vaktmästeri
Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa

Mia Snickars-Lundfors

Församlingsvärdinna, Korsholms svenska församling
Korsholms kyrkliga samfällighet
Husmorstjänster
Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa

Tommy Svevar

Timmerman
Korsholms kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Teija Vakkila

Emäntä, Mustasaaren suomalainen seurakunta
Mustasaaren seurakuntayhtymä
Husmorstjänster
Niilontie 3
65610 Mustasaari