Fastighetstjänster

 

Chef för fastighetstjänster i Korsholms kyrkliga samfällighet är Roger Österåker. Till fastighetsteamet hör även Fredrik Bengts som är enhetsansvarig och handhar begravningstjänster, personaltjänster och vaktmästeri.

 

Roger Österåker, tfn 044 066 2841

 

Fredrik Bengts, tfn 044 356 0563

 

E-post: fornamn.efternamn@evl.fi


Fredrik Bengts

Enhetsansvarig, Korsholms kyrkliga samfällighet
Begravningstjänster Fastighetstjänster Vaktmästeri

Nanna Berg

Städare
Husmorstjänster Fastighetstjänster
Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa

Ben Friman

Vahtimestarin lomittaja / Vaktmästarvikarie
Korsholms kyrkliga samfällighet Mustasaaren seurakuntayhtymä
Vaktmästeri

Lasse Friman

Vahtimestarin lomittaja / vaktmästarvikarie
Vaktmästeri
Niklasvägen 3
65610 Korsholm

John Haals

fastighetsskötare, vaktmästare
Vaktmästeri
Kvevlaxvägen 7
66530 Kvevlax

Kari Harju

Förvaltningschef
Korsholms kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster
Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa

Carina Kaustinen

Löneräknare / bokförare
Korsholms kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster
Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa

Barbro Lähdesmäki

Kyrkvaktmästare
Vaktmästeri
Läsarted 11
65870 Björkö

Lucas Löfvik

Fastighetsskötare
Korsholms kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster Begravningstjänster
Biskopsholmsvägen 16-32
66530 Kvevlax


Beatrice Orre

Husmor
Husmorstjänster
Västersolfvägen 12
65450 Solf


Kristofer Sandin

Vaktmästare
Begravningstjänster Vaktmästeri
Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa

Mia Snickars-Lundfors

Församlingsvärdinna
Husmorstjänster
Adelcrantzgränd 1
65380 Vasa

Tommy Svevar

Timmerman, Korsholms kyrkliga samfällighet
Korsholms kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster

Teija Vakkila

Emäntä
Mustasaaren seurakuntayhtymä Mustasaaren suomalainen seurakunta
Husmorstjänster
Niilontie 3
65610 Mustasaari

Roger Österåker

Fastighetschef, Korsholms kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster