Beslutsfattande

 

Övriga förvaltningsorgan

 

1) Ledningsgrupp

2) Samarbetskommission

3) Placeringssektion

4) Personalsektion

5) Fastighetssektion

 

Dessutom kan församlingsråden utse kommittéer eller arbetsgrupper för t.ex. byggnadsprojekt.