Beslutsfattande

 

Gemensamma kyrkorådet

 

Gemensamma kyrkorådet är Korsholms kyrkliga samfällighets högsta förvaltnings- och verkställande organ. Gemensamma kyrkorådet leder samfällighetens förvaltning, förbereder ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige samt verkställer och övervakar lagligheten i gemensamma kyrkofullmäktiges beslut. Som gemensamma kyrkorådets ordförande fungerar Mats Björklund (kyrkoherde i Korsholms svenska församling). Borgå domkapitel utser ordförande för två år. Gemensamma kyrkorådet väljer en lekman till vice ordförande.

Gemensamma kyrkorådets mandatperiod är två år. 

 

Gemensamma kyrkorådet 2023-2024:

Björklund Mats (ordf.) (Korsholms svenska församling)

Ahlskog Martin (viceordf.) (Mustasaaren suomalainen seurakunta)

Schöning Sanna (Mustasaaren suomalainen seurakunta)

Suomi Martti (Mustasaaren suomalainen seurakunta)

Lång Kerstin (Korsholms svenska församling)

Särs Rune (Korsholms svenska församling)

Åkerholm Lars-Erik (Kvevlax församling)

Lindvik Niklas (Replot församling)

Pått Solveig (Solfs församling)

 

 

Sammanträden 2023:

2.2.2023              Sektioner

30.3.2023            Bokslut 2022

10.5.2023            Revisionsamfund

15.6.2023**         Möte vid behov

17.8.2023**         Möte vid behov

12.9.2023            Rambudget, Inkomstskatteprocent

12.10.2023          Investeringar     

15.11.2023          Budget

 

** Reservdatum för eventullt möte. Kallelse sänds ut om mötet hålls.

 

Gemensamma kyrkorådets protokoll

GKR17022021       GKR02022022     GKR20230117

GKR31032021       GKR30032022     GKR20230202

GKR11052021       GKR11052022      GKR20230330

GKR15092021       GKR 07092022     GKR20230510

GKR20102021       GKR 12102022      GKR20230623

GKR18112021        GKR 16112022      GKR20230817