Beslutsfattande

 

Gemensamma kyrkorådet

 

Gemensamma kyrkorådet är Korsholms kyrkliga samfällighets högsta förvaltnings- och verkställande organ. Gemensamma kyrkorådet leder samfällighetens förvaltning, förbereder ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige samt verkställer och övervakar lagligheten i gemensamma kyrkofullmäktiges beslut. Som gemensamma kyrkorådets ordförande fungerar Jari Friman (Kyrkoherde i Korsholms finska församling). Borgå domkapitel utser ordförande för två år. Gemensamma kyrkorådet väljer en lekman till vice ordförande.

Gemensamma kyrkorådets mandatperiod är två år. 

 

Gemensamma kyrkorådet 2021-2022:

Kass Fredrik (ordf.) (Kvevlax församling)

Särs Rune (viceordf.) (Korsholms svenska församling)

Schöning Sanna (Mustasaaren suomalainen seurakunta)

Suomi Martti (Mustasaaren suomalainen seurakunta)

Lygdbäck Vivan (Korsholms svenska församling)

Mattlar Mikaela (Korsholms svenska församling)

Åkerholm Lars-Erik (Kvevlax församling)

Nystrand Lena (Replot församling)

Weckström Kerstin (Solfs församling)

 

 

Sammanträden 2022:

2.2.2022              Avgifter 2022, Testamenten, tilläggsbudget och val av fastighetschef

30.2.2022            Bokslut 2021

21.4.2022 *          Replot entreprenör

11.5.2022             Val 2022

16.6.2022 *

17.8.2022 *

7.9.2022               Rambudget / Kyrkoskatt

12.10.2022           Investeringar

16.11.2022           Budget 2023

 

* Reservdatum för eventullt möte. Kallelse sänds ut om mötet hålls.

 

Gemensamma kyrkorådets protokoll

GKR06022020       GKR17022021       GKR02022022

GKR15042020       GKR31032021       GKR30032022

GKR12052020       GKR11052021       GKR11052022

GKR09062020       GKR15092021       GKR 07092022

GKR23062020       GKR20102021

GKR24092020       GKR18112021

GKR10112020