Välkommen till Korsholms kyrkliga samfällighets hemsida! 

 

Korsholms kyrkliga samfällighet hjälper församlingarna genom att sköta om fastigheterna, begravningsväsendet samt ekonomin.

Högsta beslutande organet i samfälligheten är Gemensamma kyrkofullmäktige som väljs vart fjärde år. Fullmäktigeplatserna fördelas mellan församlingarna i förhållande till folkmängden. Gemensamma kyrkorådet fungerar som församlingarnas organ och sköter beredningen, verkställandet och förvaltningen av gemensamma ärenden.

Korsholms kyrkliga samfällighet har totalt 66 anställda om man räknar med församlingarna och ekonomi- begravnings- och fastighetsenheterna. Av dem är 62% kvinnor och 38% män. 

Medlemsantalet i samfälligheten räknas i slutet av år 2020 vara 15 489 personer.

 

Korsholms kyrkliga samfällighet består av fem församlingar som verksamhetsmässigt är självständiga och leds av kyrkoherdar och församlingsråd.

 

Dessa församlingar är:

Korsholms svenska församling

Mustasaaren suomalainen seurakunta

Kvevlax församling

Solfs församling

Replot församling