Välkommen till Korsholms kyrkliga samfällighets hemsida! 

 

Korsholms kyrkliga samfällighet hjälper församlingarna genom att sköta om fastigheterna, begravningsväsendet samt ekonomin.

Högsta beslutande organet i samfälligheten är Gemensamma kyrkofullmäktige som väljs vart fjärde år. Fullmäktigeplatserna fördelas mellan församlingarna i förhållande till folkmängden. Gemensamma kyrkorådet fungerar som församlingarnas organ och sköter beredningen, verkställandet och förvaltningen av gemensamma ärenden.

Korsholms kyrkliga samfällighet har totalt 66 anställda om man räknar med församlingarna och ekonomi- begravnings- och fastighetsenheterna. Av dem är 62% kvinnor och 38% män. 

Medlemsantalet i samfälligheten räknas i slutet av år 2020 vara 15 489 personer.

 

Korsholms kyrkliga samfällighet består av fem församlingar som verksamhetsmässigt är självständiga och leds av kyrkoherdar och församlingsråd.

 

Dessa församlingar är:

Korsholms svenska församling

Mustasaaren suomalainen seurakunta

Kvevlax församling

Solfs församling

Replot församling

 

 

KORSHOLMS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET SÖKER SOMMARARBETARE 2021

 

till gravgårdarnas/kyrkornas/församlingshemmens yttre skötsel- och underhållsarbeten, i Solf, Korsholm, Kvevlax och Replot-Björköby församlingar.

Anställningen gäller för 5 veckor, antingen under tiden 7.6 - 9.7 eller 12.7 - 13.8.

Arbetsuppgifter är huvudsakligen skötsel av grönområden (gräsklippning, trimning, ogräsrensning m.m.) samt av förman övrigt ålagda arbetsuppgifter. Vi förutsätter förmåga till fysiskt utomhusarbete.

 

Ansökan skickas till Fredrik Bengts, som e-post på adressen fredrik.bengts@evl.fi före 1.3.

Märk din ansökan vilken församling du önskar jobba i. Endast de som blir valda kontaktas personligen.