Välkommen till Korsholms kyrkliga samfällighets hemsida! 

 

Korsholms kyrkliga samfällighet hjälper församlingarna genom att sköta om fastigheterna, begravningsväsendet samt ekonomin.

Högsta beslutande organet i samfälligheten är Gemensamma kyrkofullmäktige som väljs vart fjärde år. Fullmäktigeplatserna fördelas mellan församlingarna i förhållande till folkmängden. Gemensamma kyrkorådet fungerar som församlingarnas organ och sköter beredningen, verkställandet och förvaltningen av gemensamma ärenden.

Korsholms kyrkliga samfällighet har totalt ett sextiotal anställda om man räknar med församlingarna och ekonomi- begravnings- och fastighetsenheterna. 

Medlemsantalet i samfälligheten räknas i slutet av år 2023 vara 14 929personer.

 

Korsholms kyrkliga samfällighet består av fem församlingar som verksamhetsmässigt är självständiga och leds av kyrkoherdar och församlingsråd.

 

Dessa församlingar är:

Korsholms svenska församling

Mustasaaren suomalainen seurakunta

Kvevlax församling

Solfs församling

Replot församling

 

 

Förlängning av gravrätt 01.07.2024 - 31.05.2025

Klicka på länken (rubriken) här ovan och fyll i blanketten om du har fått meddelande om att gravrätten har gått ut för en grav du är kopplad till. För mera information, klicka här.